سرعت و دقت بی نظیر در لیزر فلزات

سرعت و دقت بینظیر در لیزر فلزات امری اثبات شده و غیرقابل چشم پوشی می باشد. خصوصا در دستگاهها نسل چهارم لیزر موسوم به لیزر فایبر این دقت و سرعت کاملا تفاوت محسوسی را با نسل های پیشین ایجاد کرده است.

در دستگاههای لیزر با تکنولوژی سی ان سی که بیشتر در لیزر برش فلزات استفاده می شوند دقتی با تلورانس کمتر از 20 میکرون حاصل می شود. بازگشت دستگاه لیزر به رفرنس اصلی دستگاه نیز دقتی کمتر از 10 میکرون را حاصل می نماید.

سرعت برش در دستگاههای لیزر فایبر نیز بسته به ضخامت و جنس قطعه کم و زیاد می گردد. برای مثال برای قطعات با جنس آهن و ضخامت 1 میلیمتر می توان در یک دستگاه تا سرعت 25 متر بر دقیقه برش داد. این سرعت برای ضخامت مشابه و قطعه استیل به 20 متر بر دقیقه می رسد. یعنی برای برش یه قطعه با محیط برش 20 سانتیمتر با ضخامت 1 میل به حدود نیم ثانیه زمان احتیاج می باشد. این سرعت و دقت اعجاب آمیز زمانی خود را نشان می دهد که تیراژ و تعداد قطعات بالا باشد. در این حالت جدای از آنکه هزینه های کارفرمایان را کاهش می دهد ، زمان تحویل قطعات و در نتیجه راندمان فعالیت صنعتی را به شدت افزایش می دهد.