برش لیزر در خدمت معماری

امروزه با توجه به رسوخ معماری مدرن و پست مدرن به جای جای زندگی احتماعی انسانها و استفاده از بروزترین نرم افزارهای معماری در طراحی المانها معماری و دکوراتیو، استفاده از ابزارهای برش فلز نظیر برش لیزر که دقت های بسیار زیادی را در محصول نهایی به دست می دهد جزیی اجباری از تولید محصول می باشد.

المانهای معماری شهری، المانهای دکوراتیو

اداری و خانگی، نماهای مدرن ساختمان نظیر نماهای پیکسلی، دربهای ورودی ساختمان و ویلایی، نرده های پله ها و پنجره ها و دیوارها و … همگی از المانهایی هستند که استفاده از لیزر برش فلزات کیفیت کار نهایی را مطابق خواسته معماران عزیر و کارفرمایان محترم بدست می دهد.