تفاوت قدرت دستگاه های برش لیزر فلزات در ضخامت های مختلف ورق ها

1-ورق های نازک
ورق های نازک به ورقهایی گفته می شود که ضخامت کمتر یا مساوی با 4 میلیمتر دارند. ورق آهن معمولی یا آهن ساختمانی ( معروف به ورق های آهن سیاه یا آهن روغنی ) و ورق های استیل با کلاس های مختلف رایج ترین فلزات مورداستفاده در برش لیزر فلزات می باشد. بعلت هزینه های بالای تولید، نگهداری و تعمیرات قالب و همینطور مدت زمان طراحی و تولید قالب، در حال حاضر اکثر تولیدکننده ها برای برش این ورق های به استفاده از خدمات لیزر فلزات روی می آورند.
دستگاه برش لیزر 750 وات فایبر رایج ترین، بهینه ترین و مناسب ترین توان برای انجام خدمات لیزر فلزات را برای این سری از ورق ها دارا می باشد.

2-ورق های ضخامت متوسط
در صنایع ورق کاری به ورق های فلزی با ضخامت بیشتر از 4 میلیمتر و کمتر از 20 میلیمتر ورق های با ضخامت متوسط گفته می شود. همانند ورق های نازک، در این دسته از ورق ها نیز آهن ساختمانی یا کربن استیل و استنیلس استیل از رایج ترین فلزات مورداستفاده در صنعت هستند. مناسب ترین توان های دستگاه برش لیزر برای برش لیزر این دسته از فلزات دستگاههای 1 تا 2 کیلووات می باشند.
در صورتی که حداکثر ضخامت آهن معمولی برای برش 10 میلیمتر و حداکثر شیت استیل موردنیاز برای برش 5 میلیمتر باشد توان دستگاه برش لیزری با 1 کیلووات بهینه و مناسب است. اما در صورتی که ضخامت ورقها بالاتر برود و به عدد 20 میلیمتر نزدیک شود دستگاه برش لیزر با توان 2 کیلووات انتخاب مناسب و بهینه ای خواهد بود.

3- ورق های ضخیم
ورق های ضخیم یا ورق های سنگین به ورق هایی گفته می شود که ضخامت آنها از 20 میلیمتر بیشتر و از 60 میلیمتر کمتر باشد. برای برش این ورق های به دستگاههای با توان حدود 3 کیلووات نیاز می باشد. اما باید بدانید که برش لیزر در ورق های سنگین خیلی رایج نمی باشد. بعلت هزینه های برش خیلی زیاد عملیات برشکاری غیراقتصادی می شود . همچنین تجهیزات موراستفاده برای برش لیزر فایبر این فلزات نیز بسیار گران و هزینه بر هستند.
اکثر صنعتگران برای برش این نوع از ورق های به استفاده از دستگاههای برش هواگاز یا برش پلاسما روی می آورند. اما باید توجه داشت که کیفیت برش در پلاسما یا هواگاز اصلا قابل مقایسه با برش لیزر فلزات خصوصا برش لیزر فایبر نمی باشد.

4-ورق های خیلی سنگین
ضخامت ای بالای 60 میلیمتر و کمتر از 600 میلیمتر را ورق های فوق سنگین می نامند. در برخی از کشورها حداکثر ضخامت ورق های فوق سنگین تا 700 میلیمتر نیز در نظر گرفته می شود. هیچ نوع دستگاه برش لیزر فایبری در این دسته نمی تواند خدمات برش لیزر فلز را ارائه دهد. در این دسته نیز برش ها باید با استفاده از هواگاز و پلاسما صورت بپذیرد.

5-فلزات رنگین
فلزاتی مانند مس، آلومینیوم و برنج موسوم به فلزات رنگی هستند و استفاده از برش لیزر برای برشکاری آنها بسیار مرسوم و پرکاربرد می باشد. ضخامت های معمول برای برش فلزات رنگین با دستگاههای برش لیزر فایبر با ضخامت های برش آهن یا استیل تفاوت دارد. برای مثال با دستگاه 750 وات فایبر می توان تا ضخامت 8 میلیمتر از آهن ساختمانی و 4 میلیمتر از استیل را برش داد اما این مقدار برای برش لیزر آلومینیوم با دستگاه 750 وات به حداکثر 2 میلیمتر و برای برش لیزر مس نیز به حداکثر 2 میلیمتر محدود می شود.
همچنین در دستگاههای 2 کیلووات برش لیزر فایبر که براحتی ضخامت های 20 میلیمتر برای آهن معمولی و ضخامت 6 میلیمتر برای استیل را برش می دهند، حداکثر ضخامت برای برش لیزری آلومینیوم به 6 ملیمتر، حداکثر ضخامت برای برش لیزر مس به 3 میلیمتر و حداکثر ضخامت برش برای برش لیزر برنج نیز به 3 میلیمتر محدود می شود.
آنچه که مشخص است این می باشد که برای برش های با ضخامت های بالای فلزات رنگین به دستگاههای بسیار پرقدرت نیاز است هزینه های خرید دستگاههای بسیار زیاد بوده و همینطور هزینه ملزومات مصرفی، گازهای مورداستفاده، هزینه های بالاسری و نیروی انسانی بسیار زیادی را دارند که مجموع این هزینه ها، هزینه های برش لیزر فلزات رنگین با ضخامت بالا را با استفاده از دستگاههای لیزر فایبر غیراقتصادی می نماید.

Tags: , ,